La typologie morphologique et dimensionnelle de l’habitat rural de moldavie (à l’ouest du Prut)

Alexandru Ungureanu

Abstract


Tipologia morfologică şi dimensională a aşezărilor rurale din Moldova (la vest de Prut). Articolul îşi propune să completeze, pentru Moldova, harta tipologiei morfologice a aşezărilor rurale din Transilvania, elaborată de Romulus Vuia, încă dinainte de cel de al doilea război mondial. Astfel sunt evidenţiate următoarele şase tipuri de aşezări : aşezările dispersate (caracteristice pentru aria interfluvială a Carpaţilor Orientali, dar prezente, în număr mai mic, şi în zonele de podgorie, în unele arii de reformă agrară recentă, ca şi în unele regiuni de strămutare forţată), satele disociate (tipul cel mai comun, deţinând 64,7 % din totalul aşezărilor rurale şi prezentându-se sub forma a cinci variante : sate nebuloase propriu-zise, satele nebuloase polinucleare, satele nebuloase cu extensii geometrice, satele nebuloase polinucleare cu extensii geometrice şi satele nebuloase cu tendinţe de compactare), satele liniare (cu trei variante – simple, duble sau multiple şi cu extensii geometrice), satele geometrice, satele-stradă şi satele compacte.

Tipologia dimensională este mult mai simplă, exprimând gama mult mai redusă de posibilităţi sub care se pot prezenta aşezările rurale. Se disting aşezările mici (sub 150 locuitori), satele mijlocii (cu 150 -1500 locuitori), care formează marea majoritate (70,2 %), şi satele mari, mai frecvente în unele unităţi de câmpie, cum este Câmpia Tecuciului.

În fine, îmbinarea specifică a celor două tipologii de mai sus duce şi la o anumită tipologie a reţelelor de aşezări rurale, unde distingem : reţelele de vale, caracteristice pentru zona montană, reţelele montane formate prin îmbinarea satelor de vale cu cele de plai, reţelele cu o densitate medie şi o distribuţie relativ uniformă a satelor, reţelele foarte dense şi cu dimensiuni apreciabile ale satelor, reţelele cu o densitate mare şi cu o distribuţie neuniformă a satelor, reţelele cu o densitate mare a aşezărilor de dimensiuni mici, reţelele cu o densitate mică a unor sate de mari dimensiuni, reţelele cu densităţi mici şi inegale ale satelor şi, în final, reţelele cu o densitate mare, produse din îmbinarea unor sate mijlocii şi mici cu gospodării izolate.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15551/scigeo.v53i0.85

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN: 1223-5334; eISSN: 2284-6379. Published in Romania

 

LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG Geoscience e-journal

 


Large Visitor Globe