Considerations on the hydro-geological characteristics of the surface aquifers from the Jijia-Prut confluence area

Ionut Minea, Ionut Vasiliniuc

Abstract


Consideraţii asupra caracteristicilor hidro-geologice a acviferelor de suprafaţă din aria de confluenţă Jijia-Prut. La nivelul Podişului Moldovei, zonele de confluenţă suscită un interes deosebit prin dinamica morfologică a reliefului şi caracteristicile hidrologice şi hidrogeologice diferite faţă de zonele din amonte. Zona de confluenţă Jijia-Prut se integrează în acest peisaj geomorfologic prin caracterul mobil al condiţiilor lito-geomorfologice şi hidrogeologice, în funcţie de factorii care au generat procesele hidrogeomorfologice locale. Fluxurile de substanţă şi energie, din cele două bazine hidrografice, al Jijiei şi al Prutului, modulate într-o multitudine de secvenţe, cu intensităţi diferite la scara timpului, au generat o mobilitate a zonei de confluenţă, în funcţie de condiţiile hidrologice conjuncturale. Plecând de la aceste premise ne-am propus o evaluare a caracteristicilor hidrogeologice ale acviferului din zona Cârniceni, aflată la 5km nord-vest de localitatea Sculeni (pe râul Prut).

În urma analizei calitatea apelor subterane din este considerată nesatisfăcătoare datorită unor caracteristici fizico-chimice nefavorabile şi a condiţiilor şi proceselor hidrogeochimice naturale, care se desfăşoară în substrat, şi care favorizează trecerea în soluţie a diferiţilor anioni şi cationi; poluării apelor de suprafaţă şi schimbului hidrodinamic dintre acestea şi apele subterane, reintroducerea în activitatea agricolă a îngrăşămintelor pe bază de azot şi de fosfor, precum şi a pesticidelor; exploatarea necorespunzătoare a unor sisteme de irigaţii care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi la migrarea substanţelor rezultate din aceste procese spre adâncime.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15551/scigeo.v53i0.80

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN: 1223-5334; eISSN: 2284-6379. Published in Romania

 

LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG Geoscience e-journal

 


Large Visitor Globe