Considerations on precipitation deficit in the Moldavian Plain

Daniela Larion, Mihaela Palimariu

Abstract


Consideraţii asupra deficitului pluviometric în Câmpia Moldovei. Lucrarea de faţă a fost realizată pe baza valorificării unui fond de date pluviometrice provenite de la 9 staţii meteorologice şi un post pluviometric de pe teritoriul Câmpiei Moldovei, pe o perioadă de 37 de ani (1966-2002). Caracterul continental excesiv al climatului din această regiune se manifestă prin excelenţă în regimul precipitaţiilor atmosferice, caracterizat astfel prin variabilitate mare în tiimp, consecinţă clară a marii variabilităţi a circulaţiei atmosferice. Există şi o variaţie spaţială a tuturor parametrilor luaţi în studiu (dar mai puţin relevantă) cauzată de particulariăţile locale ale cadrului natural în care sunt amplasate cele 10 puncte de referinţă. Aplicarea diferitelor metode de apreciere a caracteristicilor pluviometrice (criteriului Hellmann, indicele Emmanuel de Martonne, abaterile negative ale mediilor glisante faţă de media plurianuală etc) a dus la concluzia predominării perioadelor de deficit pluviometric la nivelul întregii câmpii, faţă de perioadele normale sau cele ploioase.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15551/scigeo.v53i0.78

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN: 1223-5334; eISSN: 2284-6379. Published in Romania

 

LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG Geoscience e-journal

 


Large Visitor Globe