Hydro-chemical characteristics of the underground water of the Bahlui river basin

Ionut Minea

Abstract


Caracteristicile hidro-chimice ale apelor subterane din bazinul Bahlui. Condiţiile geologice (prezenţa în substrat a unor argile sarmaţiene cu intercalaţii de marne şi nisipuri, puţin favorabile formării unor strate acvifere bogate), geomorfologice (râurile prezintă lunci largi, şi numeroase terase, utilizate ca spaţii de rezidenţă, terenuri agricole sau în amplasarea unor obiective industriale ce implică o poluare accentuată a stratelor acvifere aferente), climatice (precipitaţii medii multianuale cuprinse între 500 şi 550 mm, temperaturi medii multianuale de 9-9,4ºC, caracteristice unui climat temperat continental cu nuanţe de excesivitate, cu perioade de secetă şi uscăciune frecvente) şi hidrologice (o scurgere de suprafaţă care prezintă variaţii mari ale debitelor râurilor) şi hidrogeologice (coeficienţi de infiltraţie cu valori reduse, capacitate de acumularea a apei de asemenea redusă), la care se adaugă şi o activitate umană susţinută (în special în agricultură şi în industrie), constiuie premise esenţiale în generarea unor caracteristici hidrochimice deosebite ale apelor subterane din bazinul hidrografic Bahlui. Parametrii analizaţi în pentru evaluarea caracteristicilor hidrochimice ale apelor subterane din acest bazin hidrografic au vizat variaţia concentraţiei ionilor de hidrogen (pH-ul), gradul de duritate (totală şi temporară), conţinutul de reziduu fix şi substanţe organice şi o serie de anioni ( -ionul hidrocarbonat, -ionul sulfat, Cl- ionul de clor), şi cationi (Ca++, Mg++, Na++K+).

In funcţie de parametrii chimici analizati, apele subterane din cadrul bazinului hidrografic Bahlui se în cadrează în clasa apelor clorurat-sodice, sau parţial în clasa bicarbonatat-sodice sau sulfatat-sodice cu mineralizare ridicată, prezentând valori moderate ale cantitaţii de substanţe organice şi reziduu fix, valori ridicate ale pH-ului şi durităţii totale şi temporare, condiţionate, în special, de caracteristicile hidrochimice ale depozitelor geologice, valori normale ale cantităţilor de Fe şi amoniac, însă cu unele abateri faţă de limita maximă, în funcţie de poziţia forajelor hidorgeologice faţă de sursele de poluare 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15551/scigeo.v53i0.65

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN: 1223-5334; eISSN: 2284-6379. Published in Romania

 

LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG Geoscience e-journal

 


Large Visitor Globe